Kada unajmite outsourcing kompaniju da vam završi posao, možda ćete se osećati komotno znajući da imaju iskustvo da se bave vašim projektom, tako da stvaranje nekakvog zvaničnog ugovora možda neće biti u vašem planu. Međutim, ugovori su zapravo veoma važni, bez obzira koliko imate poverenja u kompaniju koju ste angažovali. Ugovori vam pomažu da zaštitite...
Written by Vlad February 8th, 2016

JOIN THE MAILING LIST