Jedna od najčešćih priča među programerima ovih dana je “prilagodljiv dizajn”, koji mnogi zbunjujuće pogrešno shvataju kao “korišćenje WordPress teme koja izgleda OK na mobilnim uređajima ili desktop ekranima.” Činjenica je da je dizajn koji je prilagodljiv stvarno zahteva prilično više od toga, a koristi od toga su veoma značajne. Srž prilagodljivog dizajna je prikazivanje...
Written by Vlad January 6th, 2016

JOIN THE MAILING LIST