TV provajderi idu za publikom!!! Kada se masa pomerila sa radio i TV signala koje su ljudi kupili svojim antenicama, na kablovsku televiziju i satelitske programe, mnoge korporacije su se suočile sa zidom regulacija u vezi sadržaja koji treba da proizvode, pretvarajući njihove ustaljene sisteme rada u moćne kapije koje mogu odrediti u kom pravcu...
Written by Vlad November 24th, 2017

JOIN THE MAILING LIST