Pored programiranja, u radnom životu developera se često javlja i mogućnost da postanu mentori. To je poseban izazov ali i zadovoljstvo kada stečeno znanje uspešno prenesete na mlađe kolege. Odgovoran ali i zahtevan pristup je neophodan, pa evo nekoliko dobrih praksi koje možete primeniti u toku obuke.   Upoznajte praktikanta Kada preuzimate ulogu mentora, jedan...
Written by Nadja Vukićević May 24th, 2021

JOIN THE MAILING LIST