Na osnovu našeg ogromnog iskustva u bavljenu projektima i projektnim menadžmentom, saznali smo da je najbolji princip – princip jednostavnosti. Poznatiji naziv za ovaj princip je KiSS, akronim koji ne predstavlja ništa romantično, već Keep It Simlpe, Stupid (neka bude prosto, glupane, prim. prev). Komplikovani projekti sa više pokretnih delova koji svi zavise jedni od...
Written by Vlad February 23rd, 2016

JOIN THE MAILING LIST