Ova godina za nas je značajna iz više razloga. Slavimo 15 godina uspešnog rada, proširili smo naše poslovanje na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru ali i dobili i jedan novi izazov – 247 otvorenih pozicija! Da uspešno otvaramo ali i zatvarmo pozicije govori činjenica da smo dosegli broj od 350 zaposlenih. Impozantan broj ali...
Written by Nadja Vukićević July 27th, 2021

JOIN THE MAILING LIST