Top 5 API Test alata
Written by Dušan Panić 01 October 2018

API testiranje je tip softverskog testiranja koje se fokusira na to da li razvojni API ispunjava određene karaktersitike kao što su funkcionalnost, pouzdanost, performanse i bezbednost aplikacije.

licence

Interesovanje za API testiranje nepokolebljivo raste u poslednjih nekoliko godina.

Imajući pravi proces, alat i rešenje za automatsko testiranje API-ja je veoma kritično pitanje. Sa “shift-left” trendom, API testiranje je mnogo više od rešenja za kontrolu kvaliteta, ali i ključna komponenta uspeha CI/CD razvoja.

1. SoapUI (Besplatan ili $659/godina)

SoapUI je “headless” test alat za funkcionalno testiranje posvećen testiranju API-ja, dozvoljavajući korisnicima da veoma lako testiraju REST, SOAP API-je i Web servise.

SoapUI

Koristeći SoapUI, korisnici mogu dobiti potpuni izvor podataka i tako kreirati prioritetne karakteristike pored sledećih mogućnosti:

 • Brzo i lako kreiranje testa sa “Drag and drop” i “Point-and-click” funkcionalnošću
 • Brzo kreiranje prilagođenog koda koristeći Groovy
 • Moćno “data-driven” testiranje: Podaci su učitani iz fajlova, baza podataka ili Excel dokumenata, tako da mogu simulirati kako potrošači komuniciraju sa API-jem
 • Kreiranje kompleksnih scenarija i podrška asinhronom testiranju
 • Ponovna upotreba skripti: Testovi sigurnosti i očitavanja podataka lako mogu biti ponovo iskorišćeni za funkcionalne test scenarije u nekoliko koraka

Veb sajt: https://www.soapui.org/

2. Postman (Besplatan ili $21/korisnik/mesečno)

Originalan Chrome alat, Postman je sada proširio svoje rešenje sa izvornim verzijama za MacOS i Windows.

Postman

Postman je dobar izbor za API testiranje za one koji ne žele da ulaze u koštac sa kodiranjem i integrisanim razvojem koristeći isti programski jezik kao i developeri.

 • Easy-to-use REST klijent, koji se lako koristi
 • Bogat interfejs koji omogućava lako korišćenje
 • Može se koristiti za automatsko i za istražno testiranje
 • Može se pokrenuti na MacOS-u, Windows-u, Linux-u, ali i na Chrome aplikacijama
 • Ima gomilu integracija, kao što su podrška za Swagger i RAML formate
 • Ima Pokreni, Testiraj, Dokumentuj i Nadgledaj funkcije
 • Ne zahteva učenje novog programskog jezika
 • Omogućava korisnicima lako deljenje znanja sa timom tako što mogu upakovati sve zahteve i očekivane odzive aplikacije i onda to proslediti kolegama

Veb sajt: https://www.getpostman.com/

3. Katalon Studio (Besplatan)

Katalon Studio je besplatni automatizacioni test alat koji pruža zajedničko okruženje za kreiranje i izvršavanje UI funkcionalnih, API, Web servis i testova za mobilne uređaje.

Mogućnost kombinovanja UI i Biznis nivoa (API ili Web servisa) za različita okruženja (Windows, MacOS, Linux) se smatra prednošću za Katalon Studio.

KatalonStudio

Katalon Studio podržava SOAP i RESTful zahteve sa raznovrsnim tipovima komandi (GET, POST, PUT, DELETE) sa mogućnošću menjanja parametara.

 Pregled:

 • Podržava kombinaciju testova između UI i API verifikacije
 • Podržava testiranje obe vrste zahteva, SOAP i RESTful
 • Stotine ugrađenih ključnih reči za kreiranje test scenarija
 • Podržava jednu od najmoćnijih biblioteka asercija, AssertJ za kreiranje razumljivih BDD upita
 • Podržava “data-driven” pristup
 • Može se koristiti za automatsko i istražno testiranje
 • Alat je pogodan za profesionalna a i netehnička lica

Veb sajt: https://www.katalon.com

4. JMeter (Open Source)

JMeter je široko korišćen za funkcionalno API testiranje iako je u stvari kreiran za “load” testiranje.

Apache_JMeter

 Pregled:

 • Pruža široku podršku ponavljanja rezultata testiranja
 • Automatizovan rad sa CSV fajlovima, dozvoljavajući timu da brzo kreira jedinstvene parametre vrednosti API testiranja
 • Korisnici mogu uključiti API testove u “CI pipeline” zahvaljujući integraciji između JMeter-a i Jenkins-a
 • Može se koristiti za statične a i za dinamične resurse testiranja performansi

Veb sajt: https://jmeter.apache.org/

5. Rest-Assured (Open Source)

Rest-Assured je “open-source” Java jezik, koji čini testiranje REST servisa mnogo prostije.

RestAssured

 • Ima gomilu ugrađenih funkcionalsti, što znači da korisnici ne moraju da kodiraju stvari od nule
 • Integriše se beskprekorno sa Serenity frejmvorkom za automatizaciju, tako da korisnici mogu da kombinuju UI i REST testove u jednom frejmvorku koji generiše izvanredne reporte
 • Pruža podršku BDD Given/When/Then sintaksi
 • Korisnici ne moraju da budu HTTP eksperti

Veb sajt: http://rest-assured.io/

Takođe, tu je još popularnih alata za API testiranje kao što su:

 • Tricentis Tosca (https://www.tricentis.com/)
 • Apigee (https://apigee.com/api-management/)
 • Assertible (https://assertible.com/)
 • Karate DSL (https://github.com/intuit/karate)
BACK
Tags: , ,

LEAVE A COMMENT

JOIN THE MAILING LIST